Hälsa i slutskedet

Förr eller senare kommer alla att på grund av sitt hälsotillstånd eller ålder att närma sig slutet. Det är vanligtvis en väldigt påfrestande upplevelse för både den döende och för de närstående, men det viktigaste är att personen i fråga känner stöd från sina nära och kära.

old-friends

Om du har någon närstående som befinner sig i livets slutskede kan du finnas där och visa ditt stöd på flera sätt. Många som är gamla eller sjuka tycker att det är jobbigt att ordna med allt praktiskt. Särskilt om det har göra med det som kommer att hända efter döden. Det är något som kan ge en väldigt stor oro och därför behöver personen hjälp med det.

En sådan sak kan vara begravningen. Det bästa är om ni hjälps åt med planeringen av begravningen för att personen i fråga kan komma med sina åsikter om hur han eller hon vill bli begravd. Om du vill ha hjälp med begravningen och om du har frågor angående exempelvis gravplatser kan du vända dig till Svenska Kyrkan som kan hjälpa dig.

Val i samband med begravningen

En begravning kan vara väldigt fin och ge de anhöriga en möjlighet att ta avsked ordentligt en sista gång innan personen begravs. Det finns många saker som kan göra begravningen extra fin. Som exempel finns det ett stort urval av bilder som användas på deras unika gravstenar. Det finns allt från enklare och klassiska kors till stora stenar med möjlighet att göra stenen personlig genom inskriptioner och bilder.

Företaget Vita Stenar låter dig både välja mellan ett stort sortiment av gravstenar, samt att göra dem personliga med till exempel en bild. Det kan vara både ett porträtt eller något som symboliserar den avlidne. Om ni inte har någon bild som ni vill använda har de en fotograf som kan hjälpa till att ta ett foto.