Genomgå utbildning och lär dig HLR

Många kanske tror att HLR endast är till för utbildad sjukvårdspersonal, men sanningen är att vem som helst kan lära sig att utföra HLR. Enligt American Heart Association inträffar mer än 92 % av alla hjärtstopp utanför sjukhussalarna. Det kan vara i hemmet eller andra platser med flera närvarande.

Bättre att vara förberedd oavsett

Det är inte alltid helt säkert att HLR på plats kan rädda livet på en person, men det kan dramatiskt öka chanserna för personen att överleva. Därför är det alltid bra att genomgå utbildning och lära dig HLR. Det är trots allt bättre att vara förberedd även om du i slutändan inte behöver använda metoden.

En ytterligare rekommendation är att upprepa utbildningen varje år för att inte glömma bort teori och praktik. Det är också viktigt att vara uppdaterad på nya riktlinjer.

Använda AED

Många HLR-utbildningar innehåller information om tillämpning av en automatiserad extern defibrillator (AED). Att veta hur du ska använda en AED kan ytterligare öka chanserna för en människa att överleva ett hjärtstopp.

Hos HLR Hjälpen finner du legitimerad HLR-utbildning på flera platser i Sverige. Om du har möjligheten att genomgå den här utbildningen så ta den genast. Det är en livsviktig kunskap.