Undvik trycksår

Den som arbetar i vården eller som tar hand om sjuka släktingar hemma bör vara uppmärksamma på risken för uppkomsten av trycksår. Av de rapporter och undersökningar om vilka patienter som riskerar att drabbas av trycksår framgår att det inte är helt lätt att bedöma. Därför är det viktigt att hela tiden hålla kontroll på alla sängliggande för att snabbt kunna åtgärda när det finns tecken.

Sjuk

Den som är sjuk och orörlig uppfattar inte ett tryck på samma sätt som den friske. När cirkulationen stoppas känner man obehag av detta och ändrar ställning. Många patienter känner inte detta då annat i kroppen inte är som det skall. Vårdarna måste hålla koll på områden som är röda eller missfärgade. Detta är de första tecknen och åtgärdas beroende på situationen. Kroppen bör hållas mjuk och smidig och torr. Byte av ställning, sängkläder och patientens linne är första och grundläggande åtgärder. Mer och ingående instruktioner finns i Vårdhandboken.

Vikten av bra och utprovad madrass

Vilka madrasser som används bör också kontrolleras med jämna mellanrum. Har man från början valt en madrass med kvalitet behöver man inte vara så orolig för detta. Man bör välja en tryckavlastande madrass. Dessa har unika ytskikt och är lovordade av flera sjukvårdsinrättningar. Använder man sådana minskar risken för uppkomsten av liggsår.

Med rätt sorts madrass kan skador som skjuv undvikas. Skjuv uppstår när vävnaden under huden förskjuts trots att överhuden ligger kvar mot underlaget. Om patienten glider ner från kudden kan detta uppstå om sängkläderna är fuktiga från patientens transpiration. Har man en avlastande madrass minskar denna risk betydligt. Friktionsskador bildas när patienten dras i sängen i stället för det riktiga sättet att lyfta. Skulderblad, sätesknöl och häl är de kroppsdelar som oftast drabbas av tryckskador uppstår. Men även bakhuvud, armbåge och höfter är kroppsområden som bör kontrolleras.