Hälso-bovar i vardagen

När du kommit till den insikten i livet att du vill förbättra din nuvarande hälsa krävs såklart en förändring. Risken är att den plan och de mål du sätter upp i detta läge blir oresonligt stora. I en begynnande strävan för en bättre hälsa är det ofta bättre att fundera över dina nuvarande rutiner. Endast med små korrigeringar i din vardag finns det möjlighet att uppnå riktigt goda resultat för de allra flesta.

Hälso-bov

En vändpunkt

Så du har alltså bestämt dig. Att bryta kedjorna från dina äldre, sämre vanor och kast dig ut i en värld fylld av kosttillskott, tidningsreportage och mot en framtida bättre version av dig själv.

Nu så här i startgroparna är det lätt att den nyvunna energi beslutet gett dig, påverkar och gör att du sätter upp orealistiskt höga krav på dig själv. Problemet är att nya rutiner tar en tid att etablera och om omställningen blir alltför stor och arbetsam, kan lätt latmasken göra sig påmind och efter en tid börjar du sakta men säkert återgå till dina gamla vanor. Då är det bättre att ifrån början, med relativt små medel, bryta tidigare mönster och ersätta dom med bättre rutiner. Om förändringarna inte är övermäktiga är chansen betydligt större, att du orkar hålla dig till utsatt kurs under en längre tid och på så vis förankra en ny rutin och nå långvariga resultat.

Små men nyttiga tips

Kom i rörelse – Det är otroligt vanligt att vi är stillasittande under större delen av dagen. Att aktivera dig själv de gånger då det känns rimligt, som att gå istället för att köra till kiosken, eller att ta trapporna istället för hissen, är några av liknande förändringar man enkelt kan implementera, som dessutom har en stor påverkan på ditt välmående.

Ät nyttigare – Se över den kost du dagligen stoppar i dig. Finns det utrymme för en förbättring?

Alkohol, snus och cigaretter –  Ta en ordentlig funderare över ditt intag av våra lagliga droger. Alkohol är en större kalori-bov än vad många är medvetna om och många har säker hört uttrycket ”öl-mage”.

Rökning och snusning är också vanligt förekommande i det svenska samhället. Varje bloss från en cigarett gör att du inhalerar någonstans omkring 8000 skadliga ämnen och ungefär ett 60-tal av dessa är cancerframkallande. Utöver det leder rökning till ett ökat blodtryck och puls. Blodkärlen drar också ihop sig och konditionen blir sämre. Ett alternativ till den vanliga cigaretten är E-cigaretten. På smokesmart.se kan du gå in och läsa mer om hur E-cigaretten är ett hälsosammare alternativ till sin föregångare och även beställa hem produkten. E-cigaretten rekommenderas också till de som har en intention om att sluta röka helt, som ett komplement under en övergångsperiod.

Snusning för också med sig en rad oönskade effekter hos sin användare. Skador på tandkött, ökad risk för cancer (framförallt i bukspottkörteln), skador på leder, muskler, nedsatt hörsel och en minskad chans för att bli gravid.

Det finns såklart en mängd andra saker i din vardag som du kan se över och med nytta förändra. Tänk bara på att, som vi var inne på tidigare, skynda långsamt och ge dig själv en ärlig chans till förändring!