Skapa förutsättningar för en god hälsa

Att ha en bra hälsa är av yttersta vikt för att man ska må bra. Faktum är att det med ganska enkla medel går att skapa förutsättningar för en god hälsa.

Sömn

Att få tillräckligt med sömn är oerhört viktigt för att kroppen ska få den återhämtning den behöver. För lite sömn medför en rad olika negativa effekter som exempelvis koncentrationssvårigheter, ökad aptit samt sämre immunförsvar. Dessutom medför för lite sömn att huden åldras snabbare. Mellan 6-8 timmar per natt bör man sova för att må bra. Ett tips för att somna lättare är att inte äta för tätt inpå det att man ska sova eftersom kroppen då har svårare att komma till ro. Åtminstone 2 timmar innan man ska lägga sig bör man ha ätit färdigt för dagen.

Kostens inverkan på hälsan

En god kosthållning är en av de viktigaste förutsättningarna för en god hälsa. Hela tiden kommer nya studier som visar på hur viktigt det är att äta rätt för att må bra. Med hjälp av en bra kost kan man förebygga en rad olika sjukdomar. Inte bara vad man äter utan också hur man äter har betydelse. En bra och stabil frukost är bland det viktigaste man kan äta eftersom detta gör att man inte blir så lätt trött under resten av dagen. Ett annat bra tips ät att heller inte gå och småäta med jämna mellanrum, utan att äta tre bra mål mat om dagen.

Träning och motion

Träning och motion är troligtvis den absolut viktigaste förutsättningen för en god hälsa. Att röra sig har en rad positiva effekter på hälsan som exempelvis att man blir piggare, man får förbättrad fettförbränning och ämnesomsättning, ett starkare immunförsvar samt förbättrad sömn med mera. Även motion i begränsad mängd har positiva effekter, det vill säga man behöver inte ligga på gymmet 4-5 gånger i veckan för att få en förbättrad hälsa, en promenad på 20-30 minuter om dagen medför även det en positiv effekt.