Den skadliga rökningen

Hade vi idag vetat vad rökning gör på vår hälsa hade det troligtvis inte fått igenom att sälja cigaretter. Tobaken i cigaretterna är skadligt för hälsan och det kan leda till en rad olika sjukdomar. Att välja att sluta med rökning är den bästa hälsoinvesteringen man kan göra, det är aldrig för sent att sluta röka.

I Sverige idag är det, trots kunskapen om vad rökningen kan innebära, ungefär en miljon människor som röker. I världen i stort är det ungefär sex miljoner människor per år som dör av följdsjukdomar av rökning, i Sverige är det 7000 personer per år.

Sluta röka

sluta rökaDen bästa investeringen till ett längre liv med bättre hälsa är att sluta röka, det är först då du kan tillgodogöra dig andra hälsoeffekter så som träning. Kroppen återhämtar sig relativt snabbt efter avslutad rökning och risken för sjukdomar minskar markant. Idag finns bra hjälp att få för att sluta röka, både grupper inom hälso- och sjukvården och olika produkter på marknaden. En relativt ny produkt på marknaden, som kan användas som ett bra komplement till rökningen, är e-ciggen. Det är en elektronisk cigarett som ger samma känsla och samma smak som att röka, fast du får inte i dig varken tobak eller nikotin. Skillnaden mellan en elektronisk cigarett och vanliga cigaretter är vad man drar i sig, från en elektronisk cigarett andas du bara in vattenånga.Genom att ta hjälp av e-cigaretter får du en riktigt god chans att lyckas sluta med din rökning.

Rökningens följder

På kort sikt ger rökning ett ökat blodtryck, ökad puls och sämre kondition. På längre sikt tar organen mer skada vilket kan leda till;

  • Lunginflamationer eller KOL
  • Hjärt och kärl sjukdomar
  • Stroke eller hjärtinfarkt
  • Ett 20-tal olika sjukdommar
  • Tandlossning

Det är inte bara du som röker som drabbas

Passiv rökning, det vill säga de i din omgivning som drar in röken från din cigarett löper också högre risk att drabbas av lungcancer och hjärt- och kälrsjukdomar. Har man en allergi så brukar även passiv rökning förvärra den och göra så att den kan leda till att man drabbas av astma, särskilt hos barn. Så tänk dig för innan du tänder nästa cigarett.