Svartsjuka

shutterstock_306606191

Svartsjuka är ett vanligt fenomen som ofta får både den som äger känslorna och den som är mottagaren av dem att må dåligt. Svartsjuka och avundsjuka grundar sig i olika former av osäkerhet och kan handla om en överdriven rädsla för att bli övergiven.

Hur visar sig då svartsjukan? Den ger sig uttryck både via känslor och beteenden. Exakt hur är omöjligt att säga då det är individuellt och påverkas av en rad andra faktorer. Tillståndet kan leda till bråk, att den ena partnern kontrollerar eller vill kontrollera den andra, att avståndet mellan två partner i ett förhållande ökar och så vidare. Det är viktigt att ta tag i problemet och många gånger kan man inte genomföra förändringen på egen hand. Särskilt inte om det är ett djupt rotat beteende som grundar sig i exempelvis låg självkänsla. Sajten Svartsjuka hjälper till med just den här typen av problematik och jobbar med en särskild metod för att bota svartsjuka. Svartsjuketillståndet är vanligen väldigt jobbigt både för den som är svartsjuk och den som är utsatt för den svartsjuka personens misstänksamhet och brist på tillit.

För den som inte tar tag i svartsjukan i tid kommer problemen med stor sannolikhet att eskalera. Problemet kommer högst troligen inte att minska eller försvinna av sig själv. Man bör tänka på att det inte handlar om att lära sig hantera svartsjukan utan att istället bota den så att den försvinner. Hur man botar den beror på vad de underliggande orsakerna är. Det kan vara en sviktande självkänsla, överdriven rädsla av andra orsaker, invanda och olämpliga beteenden eller tidigare misslyckanden som behöver bearbetas. Om man först tar reda på orsakerna till svartsjukan så kan man sen börja jobba med den metod som kommer hjälpa till att minska och så småningom att ta bort svartsjukan helt.

Kom ihåg att svartsjuka inte är något att skämmas för. Enligt psykoterapeuten Lars Lindbom finns inte kärlek svartsjuka. Däremot är det något vi alla kan lära oss att hantera!