Smärtfri

Att leva med långvarig smärta är för många mycket svårt. Genom att hela tiden påverkas av smärtan gör det i många fall att personen i fråga känner en sämre livskvalité och blir fast i sina problem istället för att arbeta för att hantera dem. För personer med långvarig smärta är det viktigt att hitta en bra metod för att lära sig leva med smärtan, att få den att bli en del av ens vardag. 

lakartidningen.se går det att läsa om en studie som gjorts för ”behandling av långvarig smärta”. Det mesta fakta i texten är tagen därifrån. Där tar de upp hur långvarig smärta ska behandlas på bästa sätt där en kombination av fysisk aktivitet och träning tillsammans med psykologiska insatser visade sig vara ett lyckat koncept. Till detta behövs även i många fall olika smärtmediciner för att få patienten att få kontroll över smärtan.

De psykologiska insatserna

Till de psykologiska insatserna finns några olika sätt att använda sig av. I studien beskrivs KBT( kognitiv beteendeterapi) som ett lyckat behandlingssätt för att lära sig leva med smärtan. Fokus i denna behandlingsmetod är att lära sig att ändra på sina tankemönster för att lära patienten att hantera sitt smärttillstånd och bemöta det på ett bra sätt. På detta sätt kan patienten lära sig att bemästra smärttillståndet och känna en känsla av kontroll.

En annan metod som visat sig ha goda effekter på smärta är Midfullness. Det är samtalsterapeuten Charles Sandström som skriver på sin sajt om att han använder sig av ”medveten närvaro” för att lära patienter att leva med långvarig smärta. Genom att lära sig att leva i nuet kan man då lättare välja ett sätt att bemästra smärtan.

Fysisk aktivitet och träning

Genom att försöka börja träna, i form av promenader, bassängträning eller olika träningsapparater har de i studien sett att smärttillståndet hos patienterna minskar. Har du en rygg eller nackskada kan det vara bra att ta hjälp av en terapeut, antingen Arbetsterapeut eller Sjukgymnast för att få hjälp att hitta rätt träning som passar din skada. Trots att smärtan kan kännas outhärdlig under träningen är det bra att veta att det på sikt ger en ökad effekt på smärttillståndet och träningen tillsammans med det psykologiska insatserna visar sig vara ett bra sätt att få bukt på sin smärtproblematik och få ett ökat välbefinnande.

Oavsett om det smärtar kan du försöka göra enkla övningar som är bra för dig, enligt en artikel i expressen så kan man träna bort smärta. Det gäller att försöka träna efter bästa förmåga och det är bättre att röra på sig lite än att inte alls röra på sig. När du känner att du kan öka träningsdosen så gör det, men ta det försiktigt och känn alltid efter hur mycket träning som är bra för dig och rådfråga alltid din läkare eller sjukgymnast.